ความเคลื่อนไหวล่าสุดข่าวสงครามรอบโลก

สงครามในอิรัก เป็นการสู้รบที่เกิดขึ้นในอิรักตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ความขัดแย้งนี้เริ่มต้นจากการรุกรานอิรักของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งโค่นล้มรัฐบาลของซัดดัม ฮุสเซน ผู้นำเผด็จการของอิรัก

สงครามในอิรักได้ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน ชาวอิรักนับล้านคนถูกสังหารหรือบาดเจ็บ และประเทศต้องเผชิญกับปัญหาความยากจน การขาดแคลนอาหาร และความขัดแย้งภายใน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กองทัพอิรักได้ทำการโจมตีกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม (ISIS) ในจังหวัดนินวาทางภาคเหนือของอิรัก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
 • วันที่ 20 ธันวาคม 2566 รัฐบาลอิรักได้ประกาศว่าจะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธต่างๆ ในประเทศ

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงคราม

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามในอิรักยังคงมีอยู่สูง โดยปัจจัยที่อาจนำไปสู่สงคราม ได้แก่

 • ความไม่สงบภายในประเทศ อิรักยังคงเผชิญกับปัญหาความไม่สงบภายในจากกลุ่มติดอาวุธต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่สงครามกลางเมือง
 • ความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนา อิรักเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนา ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ
 • การแทรกแซงของต่างชาติ หากประเทศมหาอำนาจแทรกแซงความขัดแย้งในอิรัก ก็อาจนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบางประการที่อาจช่วยลดความรุนแรงลงได้ ได้แก่

 • ความพยายามของรัฐบาลอิรัก รัฐบาลอิรักกำลังพยายามเสริมสร้างความมั่นคงภายในประเทศ และแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
 • ความร่วมมือจากนานาชาติ นานาชาติกำลังพยายามสนับสนุนรัฐบาลอิรักในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน
 • สงครามโลกครั้งที่สอง (อังกฤษ: World War II หรือ Second World War; มักย่อเป็น WWII หรือ WW2) เป็นสงครามทั่วโลกกินเวลาตั้งแต่ปี 1939 ถึง 1945 ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐมหาอำนาจทั้งหมด แบ่งเป็นพันธมิตรทางทหารคู่สงครามสองฝ่าย คือ ฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะ เป็นสงครามที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ มีทหารกว่า 100 ล้านนายจากกว่า 30 ประเทศเข้าร่วมโดยตรง สงครามนี้มีลักษณะเป็น “สงครามเบ็ดเสร็จ” คือ ประเทศผู้ร่วมสงครามหลักทุ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพื่อความพยายามของสงคราม โดยลบเส้นแบ่งระหว่างทรัพยากรของพลเรือนและทหาร ประเมินกันว่าสงครามมีมูลค่าราว 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่าง 50 ถึง 85 ล้านคน ด้วยประการทั้งปวง สงครามโลกครั้งที่สองจึงนับว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่สุด ใช้เงินทุนมากที่สุด และมีผู้เสียชีวิตสูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

  สาเหตุของสงคราม

  สาเหตุเบื้องต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง คือ ความตึงเครียดเกี่ยวกับชาตินิยม ประเด็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข และความไม่พอใจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และสมัยระหว่างสงครามในทวีปยุโรป รวมทั้งผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930 เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ลงเอยด้วยการปะทุของสงคราม ซึ่งมักเป็นที่เข้าใจว่าเป็นการบุกครองโปแลนด์ โดยนาซีเยอรมนี ความก้าวร้าวทางทหารนี้เป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้นำของเยอรมนีและญี่ปุ่น

  สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่สอง แบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ได้แก่

  • สาเหตุทางอุดมการณ์ สงครามโลกครั้งที่สองเกิดจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างชาตินิยมแบบเผด็จการกับประชาธิปไตย ชาตินิยมแบบเผด็จการเป็นอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญกับอำนาจของชาติและผู้นำ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนหรือระบอบประชาธิปไตย ผู้นำชาตินิยมแบบเผด็จการ เช่น อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (เยอรมนี) และเบนิโต มุสโสลินี (อิตาลี) ต่างมีเป้าหมายที่จะขยายอำนาจของชาติของตน โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของชาติอื่น

  • สาเหตุทางเศรษฐกิจ สงครามโลกครั้งที่สองเกิดจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาอำนาจ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930 ทำให้ประเทศมหาอำนาจต่างต้องการขยายตลาดและทรัพยากรของตน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของตน ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจนี้นำไปสู่การแข่งขันทางทหาร และในที่สุดก็นำไปสู่สงคราม

  ความคืบหน้าของสงคราม

  สงครามโลกครั้งที่สองแบ่งออกเป็น 2 ระยะใหญ่ ๆ คือ

  • ระยะแรก (1939-1941) ฝ่ายอักษะซึ่งประกอบด้วยเยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการรุกรานประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและเอเชีย เยอรมนีบุกครองโปแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และสหภาพโซเวียต อิตาลีบุกครองเอธิโอเปีย อัลเบเนีย และกรีซ ญี่ปุ่นบุกครองแมนจูเรีย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • ระยะที่สอง (1942-1945) ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพโซเวียต และจีน ค่อย ๆ ฟื้นตัวและเริ่มรุกกลับ สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามในปี 1941 หลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ สหภาพโซเวียตเริ่มผลักดันเยอรมนีกลับจากแนวรบด้านตะวันออก อังกฤษเริ่มผลักดันเยอรมนีกลับจากแนวรบด้านตะวันตก จีนเริ่มผลักดันญี่ปุ่นกลับจากแนวรบด้านจีน

  สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 2 กันยายน 1945 เมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตร สงครามโลกครั้งที่สองเป็นสงครามที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลก ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สงครามโลกครั้งที่สองทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

  สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นสงครามทั่วโลกกินเวลาตั้งแต่ปี 1939 ถึง 1945 ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐมหาอำนาจทั้งหมด แบ่งเป็นพันธมิตรทางทหารคู่สงครามสองฝ่าย คือ ฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะ เป็นสงครามที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ มีทหารกว่า 100 ล้านนายจากกว่า 30 ประเทศเข้าร่วมโดยตรง สงครามนี้มีลักษณะเป็น “สงครามเบ็ดเสร็จ” คือ ประเทศผู้ร่วมสงครามหลักทุ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพื่อความพยายามของสงคราม โดยลบเส้นแบ่งระหว่างทรัพยากรของพลเรือนและทหาร ประเมินกันว่าสงครามมีมูลค่าราว 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่าง 50 ถึง 85 ล้านคน ด้วยประการทั้งปวง สงครามโลกครั้งที่สองจึงนับว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่สุด ใช้เงินทุนมากที่สุด และมีผู้เสียชีวิตสูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

  ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ตอน ปฐมบท - Pantip

  สาเหตุของสงคราม

  สาเหตุเบื้องต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง คือ ความตึงเครียดเกี่ยวกับชาตินิยม ประเด็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข และความไม่พอใจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และสมัยระหว่างสงครามในทวีปยุโรป รวมทั้งผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930 เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ลงเอยด้วยการปะทุของสงคราม ซึ่งมักเป็นที่เข้าใจว่าเป็นการบุกครองโปแลนด์ โดยนาซีเยอรมนี ความก้าวร้าวทางทหารนี้เป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้นำของเยอรมนีและญี่ปุ่น

  สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่สอง แบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ได้แก่

  • สาเหตุทางอุดมการณ์ สงครามโลกครั้งที่สองเกิดจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างชาตินิยมแบบเผด็จการกับประชาธิปไตย ชาตินิยมแบบเผด็จการเป็นอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญกับอำนาจของชาติและผู้นำ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนหรือระบอบประชาธิปไตย ผู้นำชาตินิยมแบบเผด็จการ เช่น อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (เยอรมนี) และเบนิโต มุสโสลินี (อิตาลี) ต่างมีเป้าหมายที่จะขยายอำนาจของชาติของตน โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของชาติอื่น

  • สาเหตุทางเศรษฐกิจ สงครามโลกครั้งที่สองเกิดจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาอำนาจ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930 ทำให้ประเทศมหาอำนาจต่างต้องการขยายตลาดและทรัพยากรของตน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของตน ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจนี้นำไปสู่การแข่งขันทางทหาร และในที่สุดก็นำไปสู่สงคราม

  ความคืบหน้าของสงคราม

  สงครามโลกครั้งที่สองแบ่งออกเป็น 2 ระยะใหญ่ ๆ คือ

  • ระยะแรก (1939-1941) ฝ่ายอักษะซึ่งประกอบด้วยเยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการรุกรานประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและเอเชีย เยอรมนีบุกครองโปแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และสหภาพโซเวียต อิตาลีบุกครองเอธิโอเปีย อัลเบเนีย และกรีซ ญี่ปุ่นบุกครองแมนจูเรีย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • ระยะที่สอง (1942-1945) ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพโซเวียต และจีน ค่อย ๆ ฟื้นตัวและเริ่มรุกกลับ สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามในปี 1941 หลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ สหภาพโซเวียตเริ่มผลักดันเยอรมนีกลับจากแนวรบด้านตะวันออก อังกฤษเริ่มผลักดันเยอรมนีกลับจากแนวรบด้านตะวันตก จีนเริ่มผลักดันญี่ปุ่นกลับจากแนวรบด้านจีน

  เหตุการณ์สำคัญในสงครามโลกครั้งที่สอง

  • 1 กันยายน 1939 นาซีเยอรมนีบุกครองโปแลนด์ เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง
  • 3 กันยายน 1939 สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี
  • 10 พฤษภาคม 1940 เยอรมนีบุกครองฝรั่งเศส
  • 22 มิถุนายน 1941 เยอรมนีบุกครองสหภาพโซเวียต
  • 7 ธันวาคม 1941 ญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับญี่ปุ่น
  • 1942 ฝ่ายอักษะได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในยุโรปและเอเชีย
  • 1943 ฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มรุกกลับในยุโรปและเอเชีย
  • 1944 ฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกในนอร์มังดี ฝรั่งเศส
  • 1945 สหภาพโซเวียตยึดครองเบอร์ลิน เยอรมนียอมแพ้
  • 2 กันยายน 1945 ญี่ปุ่นยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตร

  https://youtu.be/ogA-ao16obc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top