Tag: เงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบสองปี

“เงินเฟ้อ” หมายถึงกระบวนการที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับราคาของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งผลให้ค่าเงินที่มีอยู่ลดลงในมูลค่าจริง เรียกกันว่าเกิด “การพลิกโฉม” ของเงิน ที่เกิดจากความสมดุลของส่วนเสริมเงินสดและความต้องการสินค้าและบริการ เงินเฟ้อสามารถเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น: เพิ่มของสินค้าและบริการ: เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการโดยไม่มีการเพิ่มผลผลิตในระดับเดียวกัน ราคาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการมากกว่าจำนวนสินค้าที่มีอยู่ เงินพัฒนาการ: เมื่อธนาคารก่อตั้งเงินใหม่เพิ่มขึ้น เช่น เงินกู้หรือเงินสินทรัพย์ จะทำให้มีเงินมากขึ้นในระบบธนาคาร ซึ่งอาจส่งผลให้เงินมีมูลค่าลดลง นโยบายการเงินที่ผิดปกติ: การพยายามลดอัตราดอกเบี้ยหรือเพิ่มปริมาณเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอาจส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น เงินเฟ้อสามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผู้คนในหลาย ๆ ด้าน เช่น ลดความซื้อสั่งซื้อ เพิ่มความไม่แน่นอนในการวางแผนการเงิน และอื่น ๆ ดังนั้น รัฐบาลและธนาคารกลางจะมีบทบาทในการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่สูงเกินไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความเงิน. อัตราการเติบโตของราคาในสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับที่ช้าที่สุดในรอบกว่า 2 ปีเมื่อเดือนที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากรถยนต์มือสองที่มีราคาถูกลง อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 3% ในปีจนถึงเดือนมิถุนายน ตามข้อมูล จาก 4% ในเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็วจากจุดสูงสุดมากกว่า 9% ในเดือนมิถุนายน 2565 และการอ่านค่าล่าสุดถือเป็นอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2564 ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องได้เจาะทะลุราคาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนนี้ Brian […]

Back To Top