March 23, 2023

ข่าวหนังเรื่อง The Pale Blue Eye

ตาสีฟ้าซีด   เวสต์พอยต์ พ.ศ. 2373 ในช่วงเช้าตรู่ของฤดูหนาวสีเทา นักเรียนนายร้อยคนหนึ่งถูกพบว่าเสียชีวิต แต่หลังจากศพมาถึงโรงเก็บศพ โศกนาฏกรรมกลายเป็นความป่าเถื่อนเมื่อพบว่าหัวใจของชายหนุ่มถูกนำออกไปอย่างชำนาญ ด้วยความกลัวว่าจะเกิดความเสียหายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ต่อสถาบันการทหารที่มีประสบการณ์ ผู้นำจึงหันไปหานักสืบท้องถิ่น ออกุสตุส แลนดอร์ (คริสเตียน...